среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balaski z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do urzędu oprócz kilku przypadków.

Stawianie sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki PCV na plot i bramkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu a także proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do budowy sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane plot z PCV na plot i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy proponowane sztachetki PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий